Đầu nối ống mềm kín nước với hộp điện - Flexible Connectors

  • Nhà sản xuất : Kaiphone
  • • Đầu nối ống thép mềm bọc nhựa kín nước với hộp điện, thiết bị

    • Vật liệu (Material): Thép

024 66 818448 - 0966 58 54 88

Thông tin sản phẩm

Mã số

Item No.

Kích thước

Size (inch)

DNMK012 1/2"
DNMK034 3/4"
DNMK100 1"
DNMK114 1-1/4"
DNMK112 1-1/2"
DNMK200 2"
DNMK212 2-1/2"
DNMK300 3"
DNMK400 4"

 

:: Sản phẩm liên quan