Đầu giảm ren - Rigid Reducing Bushing

  • Nhà sản xuất : Việt Nam
  • • Đầu giảm ren dùng giảm kích thước ống IMC/RSC khi cần thiết...

    • Vật liệu (Material):

    - Thép mạ kẽm điện phân (Electro-Galvanized Steel)

    - Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip Galvanized Steel)

024 66 818448 - 0966 585488 - 0944 133443

Thông tin sản phẩm

Mã số

Item No.

Mã số

Item No.

Kích thước ống ren IMC/RSC

Conduit Size (inch)

DGR034012 DGR034012H 3/4" - 1/2"
DGR100012 DGR100012H 1" - 1/2"
DGR100034 DGR100034H 1" - 3/4"
DGR114012 DGR114012H 1-1/4" - 1/2"
DGR114034 DGR114034H 1-1/4" - 3/4"
DGR114100 DGR114100H 1-1/4" - 1"
DGR112012 DGR112012H 1-1/2" - 1/2"
DGR112034 DGR112034H 1-1/2" - 3/4"
DGR112100 DGR112100H 1-1/2" - 1"
DGR112114 DGR112114H 1-1/2" - 1-1/4"

 

 

 

:: Sản phẩm liên quan